Skip to main content

Kerkdiensten

Ontmoeting met God en Elkaar

Welkom bij onze zondagsdiensten, waar we samenkomen als gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Tijdens de dienst loven we God, danken we Hem en verdiepen we ons geloof. Wees welkom om deel te nemen aan onze diensten en gemeenschapsactiviteiten. Bij De Ontmoeting vind je een warme plek om te groeien in geloof en verbondenheid. 

Hieronder vind je kort wat informatie over de komende kerkdiensten. Vanaf 21 juli zijn er gezamenlijke diensten met alle NGK gemeenten in Zwolle. Er zijn dan geen diensten in het CCC. 1 september is de eerste dienst weer in het CCC.

Wat kun je verwachten bij een bezoek aan De Ontmoeting?

Samen verdiepen en verbinden 

Bij binnenkomst: warm welkom en gemeentenieuws 
Bij binnenkomst word je hartelijk welkom geheten, en aan het begin van de dienst delen we lief en leed in de gemeente met kaarten en bloemen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te spreken onder het genot van een kop koffie, thee of limonade. 

Elke maand organiseren we na de dienst een ontmoetingsfeest voor alle generaties, afgesloten met een gezamenlijke lunch. 

Muziek en lofprijzing 
Muziek speelt een belangrijke rol tijdens onze diensten. Verschillende muziekteams begeleiden ons, en we zingen Psalmen en liederen uit diverse bundels, geprojecteerd op een scherm. 

Kinderen en tieners: ontdekken en groeien 
Voor de kinderen zijn er tijdens de dienst aparte programma’s, zoals Bijbelgroep en Rock Solid. En voor de allerkleinsten is er oppas beschikbaar. 

Doopsbediening en Avondmaal 
We bedienen de doop aan kinderen en volwassenen die tot geloof zijn gekomen, en vieren zes keer per jaar het Avondmaal. 

Startzondag: een nieuw Seizoen, een nieuwe Start 
Elk nieuw seizoen starten we met een startzondag, waarbij we een thema kiezen dat als rode draad door het kerkelijk jaar loopt. We organiseren activiteiten voor jong en oud, sluiten deze af met een gezamenlijke maaltijd.