Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Als Nederlandse Gereformeerde Kerk Zwolle De Ontmoeting willen we een veilige kerk zijn. Het is een illusie te denken dat (seksueel) misbruik in onze kerken niet kan voorkomen. Daarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan dit thema en te werken aan bewustwording.

Als je wilt praten over veiligheid of misbruik kun je contact opnemen met één van de twee intern vertrouwenspersonen (IVP). Binnen onze gemeente zijn Coby Hollander en Sonja den Dikken de vertrouwenspersonen. In sommige situaties is de drempel lager om een andere IVP-er buiten onze gemeente te benaderen. Of heeft het de voorkeur om met een mannelijke IVP te spreken. De vertrouwenspersoon maakt deel uit van een Zwolse netwerk van vertrouwenspersonen binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken en CGK waar in dat geval een beroep op kan worden gedaan.

De IVP-er is aanspreekpunt voor iemand die te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik in een kerkelijke relatie en heeft een onafhankelijke neutrale positie in de gemeente. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert over eventuele verdere stappen. Gesprekken zullen altijd in vertrouwen verlopen (de IVP-er heeft een geheimhoudingsplicht) en in overleg met de melder zal een vervolg worden bepaald.

Daarnaast werken de IVP-ers aan preventie en zo aan de veiligheid binnen de gemeente. Een belangrijk aspect is informatie geven hoe de werker (b.v. pastoraal werker, jeugdleider) integer en zorgvuldig bezig kan zijn en hoe we een veilige aanspreekcultuur kunnen bereiken.

Contact

Coby is bereikbaar op 06-15288986 of via ivpcobyhollander@gmail.com en Sonja is bereikbaar op 06-12205767 of via ivpsonjadendikken@gmail.com. Onder deze link is een overzicht te vinden van de andere intern vertrouwenspersonen in het Zwolse netwerk.

Er zijn korte lijnen met het Meldpunt misbruik. Zie voor meer informatie: www.meldpuntmisbruik.nl of veiligekerk.nl