Skip to main content

Over Ons

Predikant  

Ds. Evert Jan Broekhuizen.
Email: predikant@ngk-ontmoeting.nl 

Kerkenraad 

Secretaris: Jacquelien Siebenga 
Email: scriba@ngk-ontmoeting.nl 
Tel: 06 4622 4587

Pastoraat: een warme hand en luisterend oor 

Bij pastoraat draait het om elkaar te helpen in onze relatie met God. De kerkenraad streeft ernaar om in verbinding te zijn met al onze leden, om zo het onderlinge contact te versterken. Of het nu gaat om aandacht, zorg of geestelijke ondersteuning, we zijn er voor elkaar. We waarderen de mening, inzet en betrokkenheid van elk gemeentelid en nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen. 

Diaconaat: omzien naar elkaar 

Diaconaat betekent omzien naar elkaar, niet alleen in woorden maar ook in daden. We streven ernaar om praktische en financiële steun te bieden aan wie het nodig heeft, binnen onze gemeente, onze stad, ons land en de wereld. De kern van ons pastoraat en diaconaat ligt in de wijken, waar wijkteams actief zijn en waar we elkaar echt kunnen ontmoeten en ondersteunen. 

Vertrouwenspersonen

We willen een veilige kerk zijn. Het is een illusie te denken dat (seksueel) misbruik in onze kerken niet kan voorkomen. Daarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan dit thema en te werken aan bewustwording.

Gemeente in Beeld 

In ons fotoboek vind je foto’s van onze gemeenteleden, elk voorzien van een persoonlijke tekst. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen en ons nog meer verbonden voelen als één grote familie in Christus. 

Jeugdteam en Jeugdwerker 

Harmen Twijnstra,  
Email: jeugdwerker@ngk-ontmoeting.nl 

Kinderwerk: ontdekken en spelen 

De commissie Kinderwerk zet zich in voor een mooi programma voor onze Bijbelgroepen, tienergroep en oppas. Met veel enthousiasme wordt er tijdens Kerst een musical voorbereid, die vervolgens tijdens een speciale kerkdienst wordt opgevoerd. 

Toerusting: groeien en eren 

Om individuele gemeenteleden te ondersteunen in hun geloofsreis, maken we gebruik van het diverse aanbod op de website Zwolle leert, waar verschillende kerken hun cursussen aanbieden. Neem gerust een kijkje op www.zwolleleert.nl voor meer informatie. 

Kringen: verbinding en opbouw 

Als gemeente streven we ernaar om elkaar te ondersteunen en op te bouwen in onze relatie met God en met elkaar. Dit gebeurt niet alleen tijdens één-op-één contact of bezoekjes, maar vooral ook in onze kringen. We hebben diverse soorten kringen, zoals Bijbelkringen, kringen van Beth Moore en Bert Moore, wandelkringen, eetkringen en zelfs een gebedskring. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten speciaal voor senioren en vinden er maandelijks een mannenontbijt en een spelletjesavond plaats.